by MASTER 

Unicorn ประกาศเปลี่ยนเเพลตฟอร์มในการเรียนคอร์ส

0 Comments

UNICORN HEALTHY TALK TO A BETTER LIFE

พฤศจิกายน 20, 2022 in News

⚠️ ประกาศเปลี่ยนเเพลตฟอร์มในการเรียนคอร์ส UNICORN HEALTHY TALK TO A BETTER LIFE

🔴 จากเดิม ณ ยูนิคอร์นสำนักงานใหญ่ ชั้น 14 เป็นช่องทาง Facebook fanpage : Unicorn Business Official ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.

UNICORN HEALTHY TALK TO A BETTER LIFE

“สุขภาพดี” เริ่มต้นที่รู้จักผลิตภัณฑ์

และแบบแผนการบริโภคเพื่อการป้องกันโรค❗️

พบกับวิทยากรพิเศษ

ทนพ.ก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด

📅 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผ่านช่องทาง Facebook fanpage : Unicorn Business Official

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

About the author 

MASTER

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
>